POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NINERINGS NIKODEM FINKE Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-480) przy ul. Podjazdowej 41, o numerze NIP: 7811931718, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000630987, E-mail: kontakt@9rings.pl, tel. +48516020323
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora;
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji);
  • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń;
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej;
  • marketingu bezpośredniego (jeżeli udzielono dodatkowej zgody).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi i podwykonawcy administratora, podmioty księgowe, firmy świadczące usługi marketingowe, firmy windykacyjne, a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Administrator zastrzega, iż niepodanie danych w minimalnym wymaganym zakresie może skutkować niewykonaniem umowy.

 

zamknij menu
×

Koszyk